U bevindt zich hier:Late fase dementie

Late fase dementie

De persoon met dementie heeft steeds meer hulp nodig en zal geleidelijk afhankelijk van anderen worden. Vaak herkent men bekende mensen of voorwerpen niet meer. Ook treden in toenemende mate lichamelijke gezondheidsproblemen op.

Voor de mantelzorger wordt het steeds moeilijker om de goede begeleiding en verzorging te geven. Het zoeken van een verpleeginstelling of een kleinschalige woonvorm zal in deze fase  aan de orde komen.


Mogelijke kenmerken in deze fase

het niet meer herkennen van dierbaren
moeite met eten en soms met slikken
verwardheid
incontinentie
woordverlies
onrust, bijv. geuit in boosheid, omdat men niet meer begrijpt wat er gebeurt
hallucinaties