U bevindt zich hier:Over het netwerk dementie

Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe


Samenwerken aan betere dementiezorg


Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe is een gestructureerd samenwerkingsverband van 17 instellingen en individuele beroepsbeoefenaren. Binnen het netwerk spannen zij zich in om in de regio ketenzorg dementie te realiseren voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers. Deze ketenzorg zorgt voor een structureel aanbod van samenhangende dementiezorg, die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun naasten.
De regio Oost-Veluwe bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem en Heerde.

Waarom is ketenzorg nodig?

Toenemend aantal cliënten en mantelzorgers
Dementie geeft heel specifieke problemen
Goede afstemming van het zorgaanbod is belangrijk
Aanbod moet vraag- en cliëntgericht zijn


Onze Uitgangspunten.

Verbetering van de dementiezorg in de regio
Uitgaan van wensen en behoeften van cliënten en mantelzorgers
Gebruik maken van bestaande structuren
Verbetering samenwerken en samenhang

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Het Netwerk Dementie realiseerde onder andere:
Het Geheugensteunpunt - voorziet in voorlichting, signalering, preventie en ontmoeting
Transmurale werkafspraken Dementie - voorziet in samenwerking met huisartsen en betrokken organisaties in vroegsignalering en duidelijke diagnoses
Casemanagement - voorziet in ondersteuning en begeleiding van cliënt en mantelzorger
Project Vroegsignalering - voorziet in training van medewerkers in de zorg in het herkennen van signalen die kunnen wijzen op dementie
Project respijtzorg – voorziet in respijtkamers in verschillende instellingen om mensen met dementie op te vangen als de mantelzorger er even tussen uit wil of moet.

Onze netwerk(kern)partners

Alzheimer Nederland – Oost Veluwe, patiëntenbelangenorganisatie
Atlant zorggroep, zorginstelling
De Gemeente Apeldoorn
De Goede zorg, zorginstelling
De Woonmensen, wooncoöperatie en zorginstelling
Gelre ziekenhuizen
GGNet, geestelijke gezondheidszorg
Hanzeheerd, zorginstelling
Huisartsen vereniging Apeldoorn e.o.
Riwis Zorg & Welzijn
Stichting de Kap, Samenwerkende Steunpunten mantelzorg Regio Oost-Veluwe
Talma Borgh, Woon- en zorgcentrum
Thuiszorg Beers, thuiszorginstelling
Viattence, Zorginstelling
Vérian, thuiszorgorganisatie
Wisselwerk, maatschappelijke welzijnsorganisatie
Woonzorg Unie Veluwe
Zorggarant
Zorggroep Apeldoorn e.o
Zorgkantoor Agis

De Provincie Gelderland is geen netwerk(kern)partner, is echter wel betrokken en ondersteunt onze initiatieven onder meer door middel van financiële bijdragen.