U bevindt zich hier:Informatie

Informatie en regelzaken

Als u te maken krijgt met dementie heeft u vooral veel behoefte aan informatie.
De onderstaande organisaties bieden informatie over de volgende zaken:

de verschijnselen, het verloop en de verschillende vormen van dementie
omgang met dementie en de persoon met dementie
mogelijkheden voor vervangende zorg, zodat u de zorg langer volhoudt
financieel juridische zaken 

Sommige organisaties verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen of cursussen.

Waar kunt u terecht?

Stichting Alzheimer Nederland
Stichting Alzheimer Oost Veluwe
De huisarts
Het Geheugensteunpunt
Poli Geriatrie of Geheugenpoli
Alzheimercafé
Ouderenadviseur
Knooppunt Mantelzorg
Mantelzorgmakelaar
Sociaal raadslieden
Sociaal Juridische Dienst Mezzo
WMO loket
CIZ